Hope Mediaศาสนาที่พระเจ้าพระบิดาของเรายอมรับว่าบริสุทธิ์และไร้ตำหนิคือการดูแลลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่ทุกข์ร้อนและการรักษาตนเองให้พ้นจากมลทินฝ่ายโลก-ยากอบ1:27

มือถือคลิกปุ่มClick for menuเพื่อดูเมนู

 

 

 

 

ค่าใช้จ่ายและช่องทางช่วยเหลือบ้านนำพร

     บ้านเด็กกำพร้านำพรให้การอุปการะช่วยเหลือแก่เด็กทั้งหมด 16 คน

ซึ่งในแต่ละเดือนจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่แน่นอนทุกๆเดือนประมาณเดือนละ 51,200 บาท ดังรายการค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

รายการ จำนวนเงิน
 1. ค่าอาหารที่บ้านนำพร
 2. ค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียน
 3. ค่าน้ำ - ค่าไฟฟ้า
 4. ค่าเช่าบ้าน
 5. ค่ายานพาหนะ
 6. ค่ารักษาพยาบาล
 7. ค่าของใช้สิ้นเปลือง(สบู่ ยาสีฟันฯลฯ)
 8. ค่าอินเตอร์เนท
 9. ค่าบำรุงการศึกษา(ค่าเทอม)
 10. อื่นๆ (อุปกรณการเรียน)
25,000.-
6,000.-
2,500.-
4,000.-
6,000.-
2,000.-
2,000.-
700.-
15,000.-
2,000.-
                     รวม 65,200.-

    บ้านนำพรยังสามารถดำเนินการอยู่ได้ก็โดยอาศัยผู้ใจบุญที่แวะเวียนมาเยี่ยมและบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กๆเป็นครั้งๆไปเท่านั้น ฉะนั้นขณะนี้บ้านนำพรจึงยังมีความยากลำบากในการดำเนินการอยู่มาก

    ท่านเป็นคนหนึ่งที่สามารถให้ชีวิตใหม่และมอบโอกาสที่ดีแก่เด็กกำพร้าและยากจนเหล่านี้ได้โดยการ

 1. 1).เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็ก ๆ ด้วยขนมและของฝาก
 2. 2).เป็นอาสาสมัครช่วยสอนหนังสือหรือสอนภาษาให้กับเด็กๆ ที่บ้านนำพร
 3. 3).เลี้ยงอาหารเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น วันเกิด  วันครบรอบแต่งงานและอื่นๆ
 4. 4).บริจาคเสื้อผ้า  รองเท้าทั้งเก่าและใหม่หรือของใช้ในชีวิตประจำวัน  เช่น  สบู่  ยาสีฟัน  ผงซักฟอก  น้ำยาล้างจานและอื่น ๆ
 5. 5).บริจาคหนังสืออ่านเสริมความรู้แก่เด็ก ๆ ทั้งเก่าและใหม่  รวมถึงสมุด  ดินสอ  ปากกา  ยางลบและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ
 6. 6).ให้ของขวัญพิเศษเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ
 7. 71).บริจาคเงินเพื่อเป็นค่าอาหารประจำวันแก่เด็กและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นภายในบ้านฯเช่น  ค่าน้ำ  ค่าไฟฟ้า  ค่าขนส่งและอื่นๆ
 8. 8).เป็นคนหนึ่งที่รับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์เด็ก ๆ เป็นรายเดือน  รายปีหรือเป็นครั้งคราว

ท่านสามารถโอนเงินเพื่อบริจาคสนับสนุนพันธกิจของเราได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:

 • ชื่อบัญชี :มูลนิธินำพร
 • บัญชีเลขที่ : 587-0-74102-1
 • ธนาคารกรุงเทพ สาขาแม่โจ้ เชียงใหม่

และท่านสามารถติดต่อเราได้ตามรายละเอียดนี้ :

 • โทรศัพท์ : 085-6943116, 084-4158012
 • ที่อยู่ : 106/2 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290


บ้านนำพร
106/2 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
อีเมลล์ : bannampon@gmail.com โทร: 085-6943116, 084-4158012
เวปไซต์ : namponfoundation.org
เฟสเพจ : facebook.com/NamponOrphanage/