Hope Mediaศาสนาที่พระเจ้าพระบิดาของเรายอมรับว่าบริสุทธิ์และไร้ตำหนิคือการดูแลลูกกำพร้าและหญิงม่ายที่ทุกข์ร้อนและการรักษาตนเองให้พ้นจากมลทินฝ่ายโลก-ยากอบ1:27

มือถือคลิกปุ่มClick for menuเพื่อดูเมนู

 

 

 

 

เยี่ยมเยี่ยนและทำกิจกรรมกับเด็กๆ

เยี่ยมเด็กๆแม้ว่าบ้านนำพรจะยังต้องการการบริจาคและการสนับสนุนอีกมาก แต่เพื่อเห็นแก่เด็กๆและเพื่อให้เด็กๆได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ขอความกรุณาท่านที่ประสงค์จะมาเยี่ยมและ/หรือเลี้ยงอาหารเด็กๆ กรุณามาเยี่ยมและเลี้ยงอาหารเด็กๆได้ตามตารางต่อไปนี้ค่ะ!

จันทร์ - ศุกร์   กรุณาโทรมาประสานก่อนค่ะ
เสาร์ - อาทิตย์  เยี่ยมได้ตั้งแต่บ่ายถึงเย็นค่ะ

 เด็กกำพร้าบ้านนำพรมีความสุขกับการทำการบ้านและทบทวนตำราเรียน-เหตุผล/สาเหตุ 

บ้านเด็กกำพร้าบ้านนำพรและเด็กๆรู้สึกซาบซึ้งถึงน้ำใจและความเมตตาที่ทุกๆท่านมีต่อเด็กๆไม่ว่าจะเป็นการมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเด็กๆ การเลี้ยงอาหารมื้อพิเศษเนื่องในโอกาสต่างๆ การบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ แต่เนื่องจากเด็กๆต้องไปโรงเรียนและมีกิจวัตรที่จะต้องทำและรับผิดชอบดูแล เช่น การทบทวนบทเรียน การทำการบ้าน การทำเวรรับผิดชอบ เช่น กวาดบ้าน ล้างจาน ทำอาหาร (เนื่องจากบ้านนำพรต้องการปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักมีวินัย รู้จักรับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือตนเอง รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม จึงได้มีการแบ่งเวรและมอบหมายความรับผิดชอบให้เด็กๆได้มีส่วนรับผิดชอบ ดูแลและช่วยกันทำ)

ฉะนั้นแม้ว่าบ้านนำพรจะยังต้องการการบริจาคและการสนับสนุนอีกมาก แต่เพื่อเด็กๆจะได้รับสิ่งดีที่สุด ในวันธรรมดาจันทร์-ศุกร์เราอยากให้เด็กๆได้มีเวลาทบทวนตำราเรียนและทำการบ้านอย่างเต็มที่ แต่หากท่านประสงค์จะมาเยี่ยมเยียนหรือเลี้ยงอาหารเด็กๆในช่วงวันดังกล่าว ขอความกรุณาโปรดโทรมาประสานและแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย1วันค่ะ

ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเช้าวันเสาร์เด็กๆจะทบทวน ทำการบ้านและทำกิจธุระส่วนตัวต่างๆ เช่น ซักผ้า ทำความสะอาดห้องนอน และเช้าวันอาทิตย์เด็กๆจะไปเรียนพระคัมภีร์และนมัสการพระเจ้าที่คริสตจักรหรือโบสถ์(เพื่อขัดเกลาและอบรมจริยธรรม คุณธรรมแก่เด็กๆ) หากท่านจะมาเยี่ยมหรือเลี้ยงอาหารเด็กๆในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ กรุณามาเยี่ยมในช่วงบ่ายจนถึงตอนเย็นจะดีต่อเด็กๆที่สุดค่ะ!บ้านนำพร
106/2 ม.11 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
อีเมลล์ : bannampon@gmail.com โทร: 085-6943116, 084-4158012
เวปไซต์ : namponfoundation.org
เฟสเพจ : facebook.com/NamponOrphanage/